Välkommen till Villa Vita

Villa Vita är en behandlingsverksamhet där allas kunskap är vår utgångspunkt. Vi erbjuder högkvalitativ behandling i en levande, kreativ och vacker miljö. Vi utgår från en ömsesidig samverkan där vi utformar en behandling utifrån personens unika behov.

Ingen vanlig behandlingsverksamhet

Vi utgår inte från generaliseringar eller schablonmässiga uppfattningar om missbruk. Vi har inte ett färdigt program som alla ska genomgå, vi arbetar inte utifrån en enda metod. Vi har en annan syn på människan, vi har en annan syn på behandling och förändring.

Ömsesidig samverkan

Vi utgår från en ömsesidig samverkan där vi tillsammans med våra uppdragsgivare utformar en behandling utifrån personens unika behov. Kunskap är socialt konstruerat, därför utgår vi från allas delaktighet och vår metod är att ha många metoder.

Vår behandling

Behandlingen på Villa Vita utgår från samtal och relationer. I en drogfri, trygg och vacker miljö söker vi nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet.

 

Våra verksamheter

Villa Vita består av flera behandlingsenheter som skapats utifrån klientens unika behov. Vi är i ständig utveckling!

 

Vår historia

Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med integrerad behandling. Vår strävan är att vår kunskap och våra värderingar ska synas i allt det vi gör.

 


Välkommen till Villa Vita

Villa Vita är ett kunskapsföretag som erbjuder behandling till människor med livsproblem som kan ta sig i uttryck i missbruk eller andra destruktiva livsmönster. Alla Villa Vitas verksamheter utgår från samma behandlingsinriktning med liknande behandlingsinslag. Våra verksamheter har utvecklats i samarbete med våra klienter och uppdragsgivare. Vårt unika koncept gör det möjligt att skapa bästa optimala behandlingen för varje enskild klient. Man kan exempelvis påbörja sin behandling på en enhet för att senare fortsätta sin behandling på en annan enhet. Villa Vita fortsätter ständigt att utvecklas med hjälp av våra klienter och uppdragsgivare, där allas kunskap är vår utgångspunkt!

 

Behandling

Villa Vita är inte en vanlig behandlingsverksamhet. Vi utgår inte från generaliseringar eller schablonmässiga uppfattningar om missbruk. Vi har inte ett färdigt program som alla ska genomgå, vi arbetar inte utifrån en enda metod. Vi har en annan syn på människan, vi har en annan syn på behandling och förändring.

Läs mer om våra behandlingar