Verksamheter

Alla Villa Vitas verksamheter utgår från samma behandlingsinriktning med liknande behandlingsinslag. Våra verksamheter har utvecklats i samarbete med våra klienter och uppdragsgivare där vi identifierat och tillgodosett s.k. icke tillgodosedda behov. Vårt unika koncept gör det möjligt att skapa den bästa optimala behandlingen för varje enskild klient. Man kan exempelvis påbörja sin behandling på en enhet för att senare fortsätta sin behandling på en annan enhet. Villa Vita fortsätter ständigt att utvecklas med hjälp av våra klienter och uppdragsgivare, där allas kunskap är vår utgångspunkt!

 


Villa Vita Högagärdet

Med en vidunderlig utsikt och med naturen inpå knutarna ligger Högagärdet, strax utanför Mullsjö i Västergötland. Här finns 14 platser för män och kvinnor. Verksamheten bedrivs i en byggnad från 1700 -talet med två flygelbyggnader där det finns separata boende för män och kvinnor. I närheten finns möjlighet till olika friluftsaktiviteter såsom  exempelvis fiske, kanoting, turridning på islandshästar m.m.

 


Villa Vita Vadstena

I en fantastisk miljö med naturen intill knutarna finns Villa Vita, Vadstena. Vår enhet ligger nära Omberg strax söder om Vadstena. Här finns 10 platser för män och kvinnor i separata boenden. Byggnaden var tidigare ett gårdshotell på hästgården Ekhaga. Både den yttre och den inre miljön andas skönhet.

 


Emilia

På Emilia erbjuder vi behandling för kvinnor i ett litet sammanhang. Här finns plats för 7 kvinnor. Behandlingen utgår från kvinnans situation och specifika behov. Emilia ligger mellan Mullsjö och Sandhem i närheten av Villa Vita, Högagärdet.

 


Solgården

Solgården är vår  utslussverksamhet som ligger i nära anslutning till Högagärdet. Här finns 6 platser avsedda för de klienter som är i en utslussfas. Här är behandlingen fokuserad på förberedelser inför klientens  hemgång. Denna enhet kan man flytta till från samtliga av våra behandlingsenheter i en utslussfas.

 


Villa Vita familjehem

Villa Vita familjehem är en integrerad och kompletterade del av insatser för klienter som söker vår hjälp. Familjehemmen finns för att vi respekterar individens unika och över tiden skiftande behov av både närhet och social trygghet.

Ibland behöver våra klienter något annat än ett behandlingshem. Man kan behöva ett ännu mindre sammanhang och ingå i ett familjesystem.

Det kan handla om klienter som  behöver och vill ha behandling samtidigt som de inte klarar det öppna samhället och inte heller känner ett behov av det kollektiva boendet på ett behandlingshem. Här är familjehemmet den trygga basen. I behandlingen ingår individuella samtal med samtalsterapeut. Dessutom kan man komplettera behandlingen med olika insatser såsom exempelvis återfallsprevention.

Det finns fler tillfällen då familjehem kan vara ett alternativ. När man  exempelvis känner att man är klar med behandlingen men inte klar för att flytta ut i samhället, kan ett familjehem under en period vara det bästa. Familjehemmet blir på så sätt en brygga mellan behandlingen och samhället.

 


Villa Marie

Villa Marie är ett drogfritt utslussboende. Tillsammans med klienten samverkar vi med regionen, socialtjänsten samt andra myndighetskontakter för att skapa möjligheter och stöd för klientens återanpassning till samhället. Klientens delaktighet och medbestämmande präglar hela behandlingsprocessen. Vi arbetar utifrån ett flödesschema där det ingår olika skattningar och kartläggningar ex. ADL, fysisk funktionsbedömning, F.I.T. samt återfallsprevention. Vi erbjuder dygnsvård inom boendet eller dagvård i det egna hemmet.


Kunskapscenter / öppenvård

Villa Vitas kunskapsscenter omger alla våra enheter. Här samlar vi kunskap, aktuell forskning och utveckling av behandlingsmetoder. Vi anordnar olika utbildningar samt arbetar med handledninguppdrag.

Vår öppenvård finns placerad i Jönköping. Här finns bl.a. tillgång till Leg. psykoterapeut samt Psykiatriker. Vi har även avtal med Jönköpings Läns Landsting för psykoterapi.

Intresserad av ett studiebesök?

Ta kontakt med oss för att boka in ett besök där vi får presentera vår behandlingsverksamhet för er.

Kontakta oss